Papaya’s – Kauai

Papaya’s – Kauai
4-831 Kuhio Hwy B-8
Kapa'a HI 96746
USA